Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ

Анкети

Издания

Изложби

baner proekt_FA.jpg
baner proekt_12.jpg
baner proekt_3.jpg
baner proekt_2014.jpg
ape_BU.jpg
caf_v1_02logo_site_1.jpg
banner_bg_pvu.png
Сигнали, предложения и жалби

OECD

   Новини

   Актуално


ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“
27.09.2023

На 28 септември 2023 г. от 11.00 ч. Държавна агенция „Архиви“ организира пресконференция в сградата на Агенцията на ул. „Московска“ № 5 в конферентната зала на 7-ия етаж. Тема на пресконференцията е представяне на резултатите от изпълнението на проект „Разработка и внедряване на система за е-архивиране“ с административен договор № BG05SFOP001-1.015-0001-C01/10.02.2021 г. по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос № 1 „Административно обслужване и е-управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 


СЪОБЩЕНИЕ ОТ ДА – ВИДИН
26.09.2023

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,    
Информираме Ви, съгласно чл. 27, ал. 7 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция „Архиви“, че  читалнята на отдел „Държавен архив“ – Видин ще бъде затворена от 12.30 ч. на 28 септември до 14.00 ч. на 29 септ. 2023 г. във връзка с провеждане на Пета международна научна конференция „Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот във Видинско и Тимошко ХVІІІ – ХХ век", организирана от Държавен архив – Видин.


СЪОБЩЕНИЕ ОТ ДА – ГАБРОВО
19.09.2023

Поради планирано преместване на документи на отдел „Държавен архив“ – Габрово при дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново от архивохранилище на ул. „Черно море“ № 1 в архивохранилище на ул. „Бодра смяна“ № 3, читалнята ще бъде затворена в периода 25.09.2023 г. – 31.10.2023 г. включително. ЩЕ БЪДАТ ОБСЛУЖВАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ СПРАВКИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪДЕБНИ ДЕЛА!
 


Вижте всички
   В държавните архиви

Държавен архив – Велико Търново отбеляза с изложба 115 години Независима България
25.09.2023

На 21.09.2023 г. във фоайето на РБ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново бе открита изложбата „Независима България“, която гостува за втори път във Велико Търново и е  продукт от проект, с които Държавна агенция „Архиви“ участва в отбелязването на 100-годишнината от обявяването на Независимостта. 


   В медиите


Нови детайли за Манифеста за обявяване на Независимостта на България
25.09.2023

 


Откриване на изложбата „Да откриеш Америка. 120 години дипломатически отношения между България и САЩ“ в ДАА
18.07.2023


Вижте всички