Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ

Анкети

Издания

Изложби

baner proekt_FA.jpg
baner proekt_12.jpg
baner proekt_3.jpg
baner proekt_2014.jpg
ape_BU.jpg
caf_v1_02logo_site_1.jpg
Сигнали, предложения и жалби

OECD

   Новини

   Актуално


СЪОБЩЕНИЕ
29.07.2022

Със Заповед № 00-183/29.07.2022 г. на председателя на ДА „Архиви“ от 1 август до 2 септември 2022 г. временно се ограничава обемът на поръчките на архивни документи в читалните на дирекция ЦДА.


Съобщение за потребителите на архивна информация
29.07.2022

От 01.08.2022 г. потребителите на архивна информация от цялата страна, ще могат да заплащат за извършване на услуги от Държавна агенция „Архиви“ по банка, чрез EasyPay, Онлайн чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги (Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) – egov.bg), в брой или с наложен платеж. За постъпилите средства, ще бъдат издавани разходооправдателни документи от съответния отдел „Държавен архив“, в който е извършена услугата.


Съобщение за потребителите на архивна информация
17.06.2022

Във връзка с бъдещото консолидиране на функциите на отдел „Финансово-счетоводна дейност“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), транзитните сметки в регионалните държавни архиви (РДА) се закриват.

За превод на приходи в архивите от цялата страна остава единствено съществуващата на ДАА в БНБ транзитна сметка: BG47BNBG 9661 3100 1288 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD, Българска народна банка. 

От 1 юли 2022 г. до 15 юли 2022 г. потребителите на архивна информация от цялата страна няма да могат да заплащат пари в брой за извършване на услуги, поради извършване на настройки на софтуерния счетоводен продукт. За постъпили средства по приходната сметка на Агенцията, фактури в посочения по-горе период също няма да бъдат издавани.
Вижте всички
   В държавните архиви

Съобщение на ДА – Велико Търново
07.09.2022

Уважаеми читатели,
 
Информираме Ви, че съгл. ЗАП-00-206/2.09.2022 г. на председателя на ДАА, се удължава срокът, в който читалнята на отдел „Държавен архив“ – Велико Търново при дирекция „Регионален държавен архив“ –  Велико Търново временно прекратява обслужването на читатели, поради извършване на ремонтни дейности в архивохранилищната сграда – от 5 септември (понеделник) до 16 септември 2022 г. (петък) включително.   В медиите


114 години от обявяване на Независимостта на България
23.09.2022


Българският парламент и изборите в миналото
16.09.2022

  


Вижте всички